pasuje do rozpylaczy standardowych 8 mm oraz eżektrorów 11 mm